companyInfo.logo.img.alt Choose TTI, Light Your Internet Time.

{{ companyInfo.name }}

Tìm hiểu thêm

TTI Mở rộng kinh doanh

Vòng quanh thế giới

Thâm Quyến TTI Fibre Communication High-tech Co., LTD. Tích cực bố trí thị trường quốc tế, kinh doanh đã được mở rộng sang Hoa Kỳ, Anh, Úc, Ý và hơn 60 quốc gia khác,

Với Sản phẩm chất lượng cao, hàng trăm triệu km Cáp quang & Dây vá sợi quang trên thị trường quốc tế.

Liên hệ với bây giờ